ສີ່ງຂອງຕ້ອງຫ້າມ

View in english version
  1. ພວກເຮົາຈະປະຕິເສດສິນຄ້າບາງຢ່າງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

   1. ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະເບີດ, ໄວໄຟ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ (ລວມທັງສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ມືສອງ)

    • ແບັດເສີມ

    • ແບັດເຕີຣີ

    • ແກັສ

    • ບັ້ງໄຟດອກ

    • ນໍ້າມັນ

   2. ເງິນສົດ, ບັດ, ແລະ ເອກະສານທີ່ມີມູນຄ່າ

    • ບັດເຄຣດິດ

    • ບັດເດບິດ

    • ບັດເງິນສົດ

    • ພັນທະບັດ

    • ເຊັກເງິນສົດ

    • ສິ່ງທີ່ແລກປ່ຽນເງິນໄດ້.

   3. ສານພິດ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຜິດກົດໝາຍ

    • ສານເຄມີເປັນພິດ

    • ຢາທີ່ເປັນພິດ

    • ຢາສູບທຸກປະເພດ, ຢາສູບອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກປະເພດ

    • ສິ່ງຂອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

    • ອື່ນໆ.

   4. ສັດທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍສັດ

    • ໝາ

    • ແມວ

    • ສັດປີກ

    • ສັດລ້ຽງ

    • ອື່ນໆ.

   5. ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼື ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

    • ສາກຂອງມະນຸດ ຫຼືສັດ, ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ

   6. ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ

    • ຄໍາແທ່ງ

    • ທອງ

    • ສະແຕມພາສີ / ສະຕິກເກີ - ສິ່ງທີ່ສາມາດຕີເປັນມູນຄ່າເງິນ

    • ໂລຫະປະເສີດ/ຫີນ.

    • ວັດຖຸທີ່ສະສົມ ເຊັ່ນ ບູຮານວັດຖຸ ແລະ ງານສິນລະປະ

   7. ອາວຸດ​ແທ້ ຫຼື​ ​ປອມ

    • ອາວຸດ​ປືນ

    • ສ່ວນ​ຂອງ​ມັນ

    • ລະເບີດ

    • ​ລູກປືນ.

   8. ສິ່ງລາມົກອານາຈານຕ່າງໆ

   9. ພັດສະດຸຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະຍຸຍາດພິເສດສຳລັບການຂົນສົ່ງນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ

   10. ພັດສະດຸທຸກລາຍການຕ້ອງມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 1,500,000 ກີບ

  2. ສີ່ງຂອງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໄດ້.

   1. ສິ່ງທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ພິ​ເສດເຊັ່ນ

   2. ເອກະສານ

    • ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ.

    • ບັດປະຈຳຕົວ

    • ໃບຂັບຂີ່

    • ຈົດໝາຍ/ເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບ

   3. ພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ

    • ພັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວເຊັ່ນ (ເບຍ, ວາຍ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ອື່ນໆ)

    • ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

    • ດອກໄມ້.

    • ຕົ້ນໄມ້

    • ຈົດໝາຍ/ເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບ

   4. ອາຫານ

    • ອາຫານຫວ່າງ, ຊັອກໂກແລັດ, ເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ

    • ຊີ້ນ

    • ອາຫານທະເລ

    • ກິມຈິ/ແຈ່ວ

    • ນໍ້າກ້ອນ

    • ອາຫານແຊ່ແຂງ

    • ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມອື່ນໆ

    • ເຄັກ ແລະ ອາຫານຫວານ

    • ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ

    • ໄຂ່.

   5. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຊັ່ນ

    • ຄອມພິວເຕີ

    • ໂທລະສັບ

    • ເຄື່ອງປຣິນເຕີ

    • ເຄື່ອງແອ

    • ຕູ້ເຢັນ/ຕູ້ແຊ່

    • ເຕົາອົບ

    • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ

    • ຕູ້ນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ.

  3. ບໍລິສັດມີສິດປະຕິເສດການຈັດສົ່ງ, ຖ້າຫາກລາຍການຈັດສົ່ງຢູ່ໃນລາຍການທີ່ລະບຸໃວ້ໃນຂໍ້ ① ຫຼື ② ຂ້າງເທິງ

  4. ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າຢູ່ປາຍທາງໄດ້, ທາງບໍລິສັດຕ້ອງມີໜ້າທີ່ໃນການຈັດເກັບ ແຕ່ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການສູນເສຍຂອງພັດສະດຸ

 1. ອັບເດດລ້າສຸດ: ວັນທີ 01 ເດືອນມີນາ, 2024