ສີ່ງຂອງຕ້ອງຫ້າມ

View in english version
  1. ບໍລິສັດ ສະຫງວນສິດໃນການບໍ່ຮັບສິນຄ້າ ຫລື ພັດສະດຸປະເພດຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

   1. ສິ່ງຂອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລະເບີດ, ໄວໄຟ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພ (ລວມທັງສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ມືສອງ)

    • ແບັດເສີມ ຫລື ພາວເວີ້ແບງ;

    • ຫມໍ້ໄຟ;

    • ແກັສ;

    • ພຸໄຟ ຫລື ບັ້ງໄຟດອກ;

    • ນໍ້າມັນ;

   2. ເງິນສົດ, ບັດ, ແລະ ເອກະສານປະເພດໃກ້ຄຽງກັນ ຫລື ທຽບເທົ່າ

    • ບັດເຄຣດິດ;

    • ບັດເດບິດ;

    • ບັດເງິນສົດ;

    • ພັນທະບັດ;

    • ເຊັກເງິນສົດ ຫລື ບັດແທນເງິນສົດ;

    • ເອກະສານທຽບເທົ່າ.

   3. ສານພິດ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຜິດກົດໝາຍ

    • ສານເຄມີເປັນພິດ;

    • ຢາເສບຕິດ;

    • ຢາສູບທຸກປະເພດ, ຢາສູບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

    • ສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຫ້າມໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

    • ອື່ນໆ.

   4. ສັດທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ ຫລື ຊາກຊົບຂອງຮ່າງກາຍສັດ

    • ໝາ;

    • ແມວ;

    • ສັດປີກ;

    • ສັດລ້ຽງ;

    • ອື່ນໆ.

   5. ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ

    • ຊາກຂອງມະນຸດ ຫຼືສັດ, ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼືອະໄວຍະວະຕ່າງໆ

   6. ວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ

    • ຄໍາແທ່ງ;

    • ທອງ;

    • ສະແຕມພາສີ / ສະຕິກເກີ;

    • ໂລຫະພິເສດມູນຄ່າສູງ/ຫີນ;

    • ວັດຖຸສະສົມ ເຊັ່ນບູຮານວັດຖຸ ເຄື່ອງສິນລະປະ ຫລື ພາຍວາດທີ່ມີຄ່າ.

   7. ອາວຸດແທ້ ຫຼື ປອມ

    • ອາວຸດປືນ;

    • ຊີ້ນສ່ວນອຸປະກອນລະເບີດ ຫລື ປືນ;

    • ລະເບີດ;

    • ລູກປືນ.

   8. ສິ່ງລາມົກອານາຈານຕ່າງໆ

   9. ພັດສະດຸຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະຍຸຍາດພິເສດສຳລັບການຂົນສົ່ງນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ

   10. ພັດສະດຸທຸກລາຍການຕ້ອງມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 1,500,000 ກີບ

  2. ສີ່ງຂອງຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໄດ້.

   1. ສິ່ງທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ ສູນຫາຍງ່າຍ, ບໍ່ມີການຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງດີເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ເສຍຫາຍໄດ້ງ່າຍ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ ຫລື ຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງພິເສດ

   2. ເອກະສານ

    • ໜັງສືເດີນທາງ ຫຼື ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ;

    • ເອກະສານສ່ວນບຸກຄົນທີ່ອອກໂດຍຫນ່ວຍງານລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ບັດປະຈຳຕົວ ໃບຂັບຂີ່ເປັນຕົ້ນ;

    • ໃບຂັບຂີ່;

    • ເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນຄວາມລັບ.

   3. ພັດສະດຸທີ່ແຕກຫັກງ່າຍ

    • ພັດສະດຸທີ່ເຮັດມາຈາກແກ້ວເຊັ່ນ (ເບຍ, ວາຍ, ໂຖ ແລະ ອື່ນໆ);

    • ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ;

    • ດອກໄມ້;

    • ຕົ້ນໄມ້;

    • ກ່ອງໂຟມ.

   4. ອາຫານ

    • ອາຫານຫວ່າງ, ຊັອກໂກແລັດ, ເຂົ້າຫນົມຕ່າງໆ

    • ຊີ້ນ;

    • ອາຫານທະເລ;

    • ກິມຈິ/ແຈ່ວ;

    • ນໍ້າກ້ອນ;

    • ອາຫານແຊ່ແຂງ;

    • ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບນົມ ແລະອື່ນໆທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫລື ທຽບເທົ່າ;

    • ເຄັກ ແລະ ອາຫານຫວານ;

    • ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ;

    • ໄຂ່.

   5. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າມືສອງ

    • ຄອມພິວເຕີ / ໂນດບຸກ;

    • ໂທລະສັບ ຫລື ໂທລະສັບມືຖືທຸກປະເພດ;

    • ເຄື່ອງປຣິນເຕີ;

    • ເຄື່ອງແອ;

    • ຕູ້ເຢັນ/ຕູ້ແຊ່;

    • ເຕົາອົບ;

    • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ;

    • ຕູ້ນໍ້າຮ້ອນນໍ້າເຢັນ.

  3. ບໍລິສັດມີສິດປະຕິເສດການຈັດສົ່ງ, ຖ້າຫາກສິ່ງຂອງ ຫລື ສິນຄ້າ ຫລື ພັດສະດຸ ຈັດສົ່ງ ຖືກລະບຸຢູ່ໃນລາຍການທີ່ລະບຸໃວ້ໃນຂໍ້ ① ຫຼື ② ຂ້າງເທິງ

  4. ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າ ຫລື ຜູ້ຮັບ ທີ່ຢູ່ປາຍທາງໄດ້, ທາງບໍລິສັດມີໜ້າທີ່ໃນການຈັດເກັບ ພາຍໃນ 5 ວັນລັດຖະການ ໂດຍທາງບໍລິສັດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການສູນເສຍຂອງພັດສະດຸ ໃດໆທັງສິ້ນ

 1. ອັບເດດລ້າສຸດ: ວັນທີ 01 ເດືອນມີນາ, 2024